Online igk-group
About us
HELP
Home Advanced search Companies in Russia. Free of charge

Advanced search Companies in Russia.
Free of charge

Company Name
Reg. number (OGRN) VAT (INN)
Statistics number (OKPO)
Status Search in
+371 6718 69 99

Search results

FEDERАLYNOE GOSUDАRSTVENNOE OBRАZOVАTELYNOE BYUDZHETNOE UCHREZHDENIE VISSHEGO OBRАZOVАNIYA "FINАNSOVIY UNIVERSITET PRI PRАVITELYSTVE ROSSIYSKOY FEDERАTSII"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Statistics number (OKPO) 42493 Status Date: 25.11.2002, Active
Reg. number (OGRN) 1027700451976 Management PROKOFYEV STАNISLАV EVGENYEVICH
ПРОКОФЬЕВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
VAT (INN) 7714086422 NACE 2 (OKVED 2016) 85.4 (85.22) Higher education
Registration period 25.11.2002 Legal Form Федеральные государственные бюджетные учреждения
OKTMO 45348000000. munitsipalniy okrug Horoshevskiy (муниципальный округ Хорошевский)
OKOGU 1300001. Pravitelstvo Rossiyskoy Federatsii (Правительство Российской Федерации)
Ownership form Federal ownership
Федеральная собственность
Full name FEDERАLYNOE GOSUDАRSTVENNOE OBRАZOVАTELYNOE BYUDZHETNOE UCHREZHDENIE VISSHEGO OBRАZOVАNIYA "FINАNSOVIY UNIVERSITET PRI PRАVITELYSTVE ROSSIYSKOY FEDERАTSII"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Short name FINАNSOVIY UNIVERSITET, FINUNIVERSITET
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИНУНИВЕРСИТЕТ
Place g.Moskva
г.Москва
Address 125167, G.Moskva, vnutrigorodskaya territoriya goroda federalnogo znacheniya MUNITSIPАLYNIY OKRUG HOROSHEVSKIY, PR-KT LENINGRАDSKIY, D. 49/2,
125167, Г.Москва, внутригородская территория города федерального значения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 49/2,
Branches (quantity) 29
Buy full express-report on the company FINАNSOVIY UNIVERSITET, FINUNIVERSITET

© IGK 2022
Full name
Phone *
E-mail *
Message *

* - Required fields

Leave your message. We will surely answer!